Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimenhydrinat

Klassificering: 1

Preparat: Amosyt®, Arlevert, Calma, VALONTAN, Vomex A

ATC kod: A04A, A04AD, N07CA52, R06AA02

Substanser: dimenhydrinat

Bedömning

Dimenhydrinat kan utan risk användas även i tidig graviditet, till exempel vid graviditetsillamående.

Bakgrund

Dimenhydrinat har länge använts för bland annat rörelsesjuka samt vid graviditetsillamående. Substansen finns även i ett kombinationspreparat tillsammans med cinnarizin. Tidigare data fann inget övertygande samband med uppkomsten av missbildningar av dimenhydrinat, däremot diskuterades en svag association med urogenitala missbildningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 318 barn vars mödrar uppgivit användning av dimenhydrinat i tidig graviditet. Sju barn hade någon missbildningsdiagnos mot 6-7 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal och inget barn hade någon urogenital missbildning. Däremot hade fyra barn en ventrikelseptumdefet, ett fynd som tillsvidare får tillskrias slumpen.

Bland barnen var endast 47 procent pojkar – en könsfördelning som man finner vid uttalade besvär av graviditetsillamående. Vid detta tillstånd ses generellt en lägre frekvens missbildningar än normalt.

Uppdaterat: 2015-01-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  4. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed
  5. Kullander S, Källén B. A prospective study of drugs and pregnancy. II. Anti-emetic drugs. Acta Obstet Gynecol Scand 1976;55:105-11. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter