Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)

Klassificering: 2

Preparat: Dimaval (DMPS), Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml

ATC kod: V03AB

Substanser: natrium-2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonat, vattenfritt, natrium-2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonat-monohydrat

Bedömning

Om dimerkaptopropansulfonat (DMPS) bedöms vara det mest effektiva preparatet vid en förgiftningssituation bör inte graviditet hindra dess användning.

Bakgrund

Dimerkaptopropansulfonat (dmps) är en kelatbildande substans, som främst används vid metallförgiftningar men också till exempel vid Wilsons sjukdom. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2019-12-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.