Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimetylaminodifenylbuten

Klassificering: 2

Preparat: Ketogan®

ATC kod: N02AG02

Substanser: 3-dimetylamino-1,1-difenylbuten-(1)hydroklorid

Bedömning

Behandling med dimetylaminodifenylbuten bör ske med återhållsamhet då erfarenheten är begränsad. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Dimetylaminodifenylbuten är ett spasmolytikum som ingår tillsammans med ketobemidon i preparatet Ketogan suppositorier. Inga data över användning under graviditet eller djurstudier har återfunnits i litteraturen. För liknande medel som atropin och skopolamin, finns inget som tyder på att de skulle orsaka fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 189 barn vars mödrar rapporterat användning av dimetylaminodifenylbuten i kombination med ketobemidon under tidig graviditet. Missbildningsfrekvensen var normal: av de exponerade barnen hade fyra någon missbildningsdiagnos (4 förväntade). Ett barn hade en ventrikelseptumdefekt, ett barn hade syndaktyli, ett barn hade hydrocefalus, och ett barn hade en oklar missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter