Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimetylfumarat

Klassificering: 2

Preparat: Fumaderm Biogen, Fumaderm Initial, Fumaderm Initial Biogen, Skilarence, Tecfidera

ATC kod: D05BX51, L04AX07

Substanser: dimetylfumarat

Bedömning

Dimetylfumarat bör inte användas under graviditet, om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheten av behandling av gravida kvinnor är fortfarande begränsad. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet försmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Dimetylfumarat används vid bland annat multipel skleros och psoriais. Verkningsmekanismen är inte helt utredd men substansen har immunmodulerande och antiinflammatoriska egenskaper [1,2]. Erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad, men hittills tyder inte exponering i tidig gravditet på någon ökad risk för fosterskador [3]. Djurförsök har dock visat negativ påverkan på fosterutvecklingen men det är oklart vilken betydelse detta har för människa.

Uppdaterat: 2017-07-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Lu E, Wang BW, Alwan S, Synnes A, Dahlgren L, Sadovnick AD et al. A review of safety-related pregnancy data surrounding the oral disease-modifying drugs for multiple sclerosis. CNS Drugs. 2014;28:89-94. PubMed
  2. Tecfidera. CHMP European Public Assessment Report (EPAR). European Medicines Agency (EMA) [2013-11-26, cited 2014-08-19]. goo.gl/3CnZHf
  3. Gold R, Phillips JT, Havrdova E, Bar-Or A, Kappos L, Kim N et al. Delayed-Release Dimethyl Fumarate and Pregnancy: Preclinical Studies and Pregnancy Outcomes from Clinical Trials and Postmarketing Experience. Neurol Ther. 2015;4:93-104. PubMed

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.