Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dinoprost

Klassificering: 3

Preparat:

Substanser: dinoprost, dinoprosttrometamol

Bedömning

Det kan inte uteslutas att dinoprost skulle kunna ha fosterskadande effekter. Om exponering skett för dinoprost i tidig graviditet är dock risken troligen så liten att den inte motiverar en diskussion om att avbryta graviditeten om kvinnan önskar fortsätta den. Det kan dock vara motiverat med ett ultraljud 2-3 veckor efter exponeringen för att utesluta partiell placentaavlossning. Därefter kan ett riktat ultraljud i vecka 16-18 och att följa fostrets tillväxt, rekommenderas.

Bakgrund

Dinoprost används för avbrytande av graviditet och eventuella fosterskadande effekter är aktuella om abortinduceringen avbryts. Några kända teratogena effekter av dinoprost finns inte men man kan inte utesluta att en skada kan uppstå. När abortprovokationen sker i andra trimestern kan flertalet missbildningar inte längre uppstå, men skador av hypoxi på grund av livmodersammandragningar kan fortfarande uppstå. En parallell kan dras till användandet av misoprostol som (illegalt) abortframkallande medel i Brasilien, där i vissa fall skador hos barn iakttagits, när aborten misslyckats. Erfarenheten av dinoprost är dock mindre.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars mor rapporterat användning av dinoprost. Barnet saknade missbildningdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter