Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dinoproston

Klassificering: 3

Preparat: Minprostin®, Propess, Prostin E2

ATC kod: G02AD02

Substanser: dinoproston

Bedömning

Det kan inte uteslutas att dinoproston skulle kunna ha fosterskadande effekter. Om exponering skett för dinoproston i tidig graviditet är dock risken troligen så liten att den inte motiverar en diskussion om att avbryta graviditeten om kvinnan önskar fortsätta den. Det kan dock vara motiverat med ett ultraljud 2-3 veckor efter exponeringen för att utesluta partiell placentaavlossning. Därefter kan ett riktat ultraljud i vecka 16-18 och att följa fostrets tillväxt, rekommenderas. Normalt används dinoproston endast i slutskedet av graviditeten.

Bakgrund

Dinoproston används för igångsättande av värkarbete/cervixutmognad vid fullgången graviditet. Dinoproston kan även tänkas användas i tidig graviditet som abortframkallande medel. Eventuella fosterskadande effekter är aktuella om försöket till avbrytande misslyckas. Några kända teratogena effekter av dinoproston finns inte men man kan inte utesluta att en skada kan uppstå. När abortprovokationen sker i andra trimestern kan flertalet missbildningar inte längre uppstå, men skador av hypoxi på grund av livmodersammandragningar kan fortfarande uppstå. En parallell kan dras till användandet av misoprostol som (illegalt) abortframkallande medel i Brasilien, där i vissa fall skador hos barn iakttagits, när aborten misslyckats.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit användning av dinoproston i tidig graviditet – barnet sakande missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter