Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diosmin

Klassificering: 2

Preparat: Daflon, Daflon Servier (Suisse) S.A.

ATC kod: C05CA03, C05CA53

Substanser: diosmin, hesperidin

Bedömning

Diosmin, i vissa produkter kombinerat med hesperidin, torde utan risk kunna användas under graviditet. Erfarenhet av sådan användning saknas dock.

Bakgrund

Produkter som innehåller disomin, ibland med hesperidin, innehåller flavonoider som är antioxidanter från växtriket. Erfarenhet av användning under graviditet saknas dock till stor det [1], men det är troligt att sådan användning inte är förenat med några risker. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-01-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Buckshee K, Takkar D, Aggarwal N. Micronized flavonoid therapy in internal hemorrhoids of pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 1997;57(2):145-51. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter