Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dipyridamol

Klassificering: 2

Preparat: Amolita, Asasantin Retard, Asasantin® Retard, Diprasorin, Dipyridamol "Actavis", Dipyridamol Alternova, Dipyridamole, Persantin, Persantin Boehringer Ingelheim Ltd, Persantin® Depot

ATC kod: B01AC07, B01AC30

Substanser: dipyridamol

Bedömning

Erfarenheterna av dipyridamol under graviditet är ringa, men troligen har substansen ingen betydande teratogen effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet. Kombinationspreparatet med acetylsalicylsyra bör ej användas under sista trimestern.

Bakgrund

Det finns inga epidemiologiska studier över användning av dipyridamol eller den fasta kombinationen dipyridamol och acetylsalicylsyra under graviditet som trombocytaggregationshämmande medel. Vid behandling under sen graviditet finns det möjligtvis risk för blödning hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 12 barn, vars mödrar rapporterat användning av dipyridamol under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildning. Dipyridamol användes också särskilt förr som vasodilator vid hypertoni. En ospecifik association mellan vasodilaterande substanser och missbildningar har beskrivits, baserat på få exponeringar.

Uppdaterat: 2018-06-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Uzan S, Beaufils M, Breart G et al. Prevention of fetal growth retardation with low-dose aspirin: findings of the EPREDA trial. Lancet 1991;337:1427-31. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.