Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disopyramid

Klassificering: 2

Preparat: Durbis®, Durbis® Retard, Ritmodan, Rythmodan

ATC kod: C01BA03

Substanser: disopyramid, disopyramidfosfat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av disopyramid under graviditet och eventuella teratogena risker kan inte bedömas. Disopyramid under graviditet bör därför endast användas på strikt indikation. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier över användningen av disopyramid under graviditet har återfunnits i litteraturen. Indikationen – allvarliga ventrikulära takyarytmier – torde göra att användning under graviditet är ovanlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med denna exponering – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter