Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disulfiram – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Tenutex®

ATC kod: P03AA54

Substanser: disulfiram

Bedömning

Behandling med liniment innehållande disulfiram innebär förmodligen inte någon ökad risk för fosterskada, men eftersom erfarenheterna av användning under graviditet är ringa bör användning ändå ske med viss försiktighet. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Disulfiram används för lokalbehandling som ett medel mot löss och skabb. Användning i liniment torde inte leda till så hög systemisk absorption att någon större fara för fosterskada behöver diskuteras.

Endast 16 barn finns i det svenska Medicinska födelseregistret vars mödrar rapporterat användning av disulfiram liniment – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Nora AH, Nora JJ, Blu J. Limb-reduction anomalies in infants born to disulfiram-treated alcoholic mothers. Lancet 1977;2:664. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter