Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ditranol

Klassificering: 1

Preparat: Dithrocream, Micanol, Micanol Riemser Pharma GmbH

ATC kod: D05AC01

Substanser: ditranol

Bedömning

Ditranol kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Någon systemisk absorption av ditranol sker sannolikt inte och därför föreligger inte någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.