Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dobutamin

Klassificering: 2

Preparat: Dobutamin Carino, Dobutamin Hameln, Dobutamine, Dobutamin-Hameln, Dobutrex®

ATC kod: C01CA07

Substanser: dobutamin, dobutaminhydroklorid

Bedömning

Erfarenhet av användning av dobutamin under graviditet saknas i stor utsträckning. Om exponering för dobutamin skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över användning av dobutamin under graviditet har återfunnits i litteraturen. Indikationen för preparatet är kortvarig behandling vid hjärtsvikt och användning under graviditet är sällsynt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering, barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.