Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dokosanol

Klassificering: 2

Preparat: Healip®

ATC kod: D06BB11

Substanser: dokosanol

Bedömning

Använding av dokosanol vid labial herpes simplex under tidig graviditet bör undvikas då erfarenhet saknas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Dokonasol används som salva vid labial herpes simplex. Inget är känt om eventuella risker att använda dokosanol under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Det verkar osannolikt att tillräckligt systemiskt upptag skulle kunna ske för att påverka ett foster. För säkerhets skull bör dock i först hand andra behandlingar väljas.

Uppdaterat: 2013-08-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter