Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dolutegravir

Klassificering: 2

Preparat: DOVATO, Juluca, Tivicay, TIVICAY, Triumeq

ATC kod: J05AR, J05AR13, J05AR21, J05AR25, J05AX12

Substanser: dolutegravir, dolutegravirnatrium

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Dolutegravir ska dock inte ges till gravida, då läkemedlet möjligen ökar risken för neuralrörsdefekter. Kvinnor som är gravida eller planerar gravidiitet och samtidigt behandlas med dolutegravir, ska kontakta sin läkare. Det är viktigt att inte avsluta behandlingen på egen hand.

Bakgrund

Indikationen för dolutegravir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Dolutegravir hämmar HIV-integras, det enzym som krävs för integreringen av HIV-DNA i värdgenomet och därigenom virusreplikering [1]. Dolutegravir passerar placenta men djurförsök har inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen [1,2]. En observationsstudie från Botswana har dock indikerat en ökad risk för neuralrörseffekter efter behandling under graviditet [3]. Bland barn exponerade för dolutegravir hade 0,9% neuralrörsdefekter jämfört med 0,1% bland barn som exponerats för andra HIV-läkemedel [3]. Studien är inte avslutad än, men läkemedelsmyndigheterna avråder från behandling med dolutegravir till gravida kvinnor och kvinnor som planerar graviditet [3]. 

Uppdaterat: 2018-05-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Tivicay. CHMP Assessment report; 2013-11-21 http://goo.gl/S3dtjH
  2. Lewis JM, Railton E, Riordan A, Khoo S, Chaponda M. Early experience of dolutegravir pharmacokinetics in pregnancy: high maternal levels and significant foetal exposure with twice-daily dosing. AIDS. 2016;30:1313-5. PubMed
  3. Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida. Läkemedelsverket 2018-05-18. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Dolutegravir-ska-inte-anvandas-av-kvinnor-som-onskar-bli-gravida/

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter