Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Domperidon

Klassificering: 2

Preparat: Domperidon Ebb, Motilium, Motilium Domperidon, Motilium Tropfen, Oroperidys

ATC kod: A03FA03

Substanser: domperidon, domperidonmaleat

Bedömning

Domperidon bör inte användas under graviditet eftersom inget är känt om substansens eventuella effekt på fosterutvecklingen. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering ändå skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Domperidon kan användas som antiemetikum och användning under graviditet är tänkbar. Inget är känt om preparatets eventuella effekter på fosterutvecklingen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn vars mödrar har rapporterat användning av domperidon, barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.