Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dopamin

Klassificering: 2

Preparat: Dopamin Carinopharm, Dopamin Fresenius, Dopamin-Ratiopharm, Giludop, Giludop®

ATC kod: C01CA04

Substanser: dopamin, dopaminhydroklorid

Bedömning

Erfarenhet av användning av dopamin under graviditet saknas i stor utsträckning. Om exponering för dopamin skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning till oro.

Bakgrund

Enstaka rapporter om användning av dopamin eller besläktade substanser under graviditet finns men epidemiologiska data saknas. Indikationen för dopamin är chock till exempel efter hjärtinfarkt, trauma eller sepsis och användning under graviditet är sällsynt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två fall med denna exponering – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.