Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dopexamin

Klassificering: 2

Preparat: Dopacard

ATC kod: C01CA14

Substanser: dopexamin, dopexamindihydroklorid

Bedömning

Erfarenhet av användning av dopexamin under graviditet saknas i stor utsträckning. Om exponering for dopexamin skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över användning av dopexamin under graviditet har återfunnits i litteraturen. Indikationen för preparatet är kortvarig behandling vid hjärtsvikt och användning under graviditet är sällsynt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn, vars moder uppgivit användning av dopexamin. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter