Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doripenem

Klassificering: 2

Preparat: Doribax

ATC kod: J01DH04

Substanser: doripenem, doripenemmonohydrat

Bedömning

I väntan på mer data ska användning av doripenem ske med stor återhållsamhet under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Doripenem är ett antibiotikum av karbapenemtyp som tillförs parenteralt. Erfarenheter av användning under graviditet är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder angivit exponering för meropenem.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter