Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dornas alfa

Klassificering: 1

Preparat: Pulmozyme, Pulmozyme®

ATC kod: R05CB13

Substanser: dornas alfa

Bedömning

Inhalation av dornas alfa kan användas oavsett graviditet

Bakgrund

Dornas alfa används som inhalationsmedel vid cystisk fibros. Systemabsorptionen är låg och behandling under graviditet kan inte innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre fall med av denna exponering. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter