Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dorzolamid

Klassificering: 2

Preparat: Cosopt, Cosopt sine, Cosopt®, Costad, Dorzolamid Mylan, Dorzolamid Orifarm, Dorzolamid Sandoz, Dorzolamid Stada, Dorzolamid/Timolol Actavis, Dorzolamid/Timolol Ebb, Dorzolamid/Timolol Sandoz, Dorzolamide/Timolol Teva, Duokopt, Trusopt, Trusopt®

ATC kod: S01EC03, S01ED51

Substanser: dorzolamid, dorzolamidhydroklorid

Bedömning

Försiktighet med dorzolamid ögondroppar i tidig graviditet kan vara motiverad men om behandlingen anses vara den mest lämpliga måste riskerna för fostret betraktas som minimala. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Viss absorption sker av dorzolamid när det används i ögondroppar men det låter inte sannolikt att någon fosterskada skulle kunna uppstå därigenom. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex barn, vars mödrar angivit användning av dorzolamid i tidig graviditet – barnen hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.