Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxapram

Klassificering: 2

Preparat: Dopram, Dopram Meda, Dopram Riemser

ATC kod: R07AB01

Substanser: doxapram, doxapramhydroklorid (monohydrat)

Bedömning

Doxapram torde endast användas i allvarliga akuta situationer och kan då ges också till gravida patienter.

Bakgrund

Doxapram har respirationsstimulerande effekt och används vid respiratorisk svikt. Inget är känt om användning av doxapram under graviditet eller om eventuell fosterskadande verkan. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter