Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxazosin

Klassificering: 2

Preparat: Alfadil, Alfadil®, Alfadil® BPH, Cardura, Cardura BPH, Carduran, Doxacor, Doxazosin 2care4, Doxazosin Actavis, Doxazosin AL, Doxazosin NM Pharma, Doxazosin ratiopharm, Doxazosin Sandoz, Doxazosin Stada, Doxazosin STADA®, Doxazosin Uro, Doxazosin-ratiopharm, Doxazosin-Ratiopharm

ATC kod: C02CA04

Substanser: doxazosin, doxazosinmesilat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av användning av doxazosin under graviditet. Därmed bör användning ske med återhållsamhet och substansen användas enbart på strikt indikation. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt läkmedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över användning av doxazosin under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast nio barn, vars mödrar rapporterat användning av doxazosin i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.