Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxycyklin

Klassificering: 2

Preparat: Atridox®, Doxycyclin-Ratiopharm SF, Doxycyklin 2care4, Doxycyklin Ebb, Doxycyklin EQL Pharma, Doxycyklin Orifarm, Doxyferm®, Oracea, Vibramycin, Vibranord®

ATC kod: A01AB22, J01AA02

Substanser: doxycyklin, doxycyklinhyklat, doxycyklinkarragenat, doxycyklinklorid, doxycyklinmonohydrat

Bedömning

Allt talar för att doxycyklin saknar teratogen effekt och det finns ingen anledning till oro om läkemedlet har använts i tidig graviditet. Den enda kända biverkningen utgör en missfärgning av mjölktänderna om preparatet används från fjärde graviditetsmånaden och senare.

Bakgrund

Tetracykliner inlagras som fluoriscerande substanser i tänder och ben vid kalcifieringsprocessen. Användning under senare delen av graviditeten (från 4:e graviditetsmånaden) och under barnaåren kan leda till missfärgning av mjölktänderna [1]. Även om denna effekt inte är särskilt allvarlig, bör tetracykliner endast användas under andra och tredje trimestern om andra lämpligare alternativ saknas. Det finns data som stödjer att risken för missfärgning av tänderna är lägre för doxycyklin än för äldre tetracykliner [1].

Frågan om tetracyklingruppens antibiotika kan vara teratogena, d.v.s. kan orsaka medfödda missbildningar, diskuterades på 1960- och 70-talen men förkastades i stort sett. I en fall-kontrollstudie från Ungern sågs ingen säkerställd teratogen effekt av doxycyklin medan man tyckte sig finna en för oxitetracyklin [2,3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2745 barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av tetracykliner i tidig graviditet. Av dem hade 62 barn en missbildningsdiagnos (2,3%), vilket är en helt normal frekvens (2,1%). Ingen särskild typ av missbildning föreföll heller överrepresenterad.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1429 exponeringar för doxycyklin – 32 av barnen hade någon missbildning (2,1%), vilket är en helt normal frekvens. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad. Ett av barnen hade ryggmärgsbråck (se spina bifida), två hade gomspalt (2 förväntade), 14 hade hjärtfel (mot 10 förväntade), fyra hypospadi (3-4 förväntade), och ett barn hade en kromosomavvikelse (2 förväntade).

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen tetracykliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för doxycyklin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Cross R, Ling C, Day NP, McGready R, Paris DH. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood--time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:367-82. PubMed
  2. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population-based case-control teratologic study of oral oxytetracycline treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;88:27-33. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M. Teratogenic study of doxycycline. Obstet Gynecol 1997;89:524-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.