Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dronedaron

Klassificering: 2

Preparat: Dronedaron Sandoz, Dronedarone STADA, Dronedarone Teva, MULTAQ

ATC kod: C01BD07

Substanser: dronedaron, dronedaronhydroklorid

Bedömning

Tills vidare bör dronedaron om möjligt undvikas under graviditet men om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Dronedaron är en multijonkanalblockerare som hämmar kalium- natrium- och kalciumkanaler. Indikationen är allvarliga arytmier. Konklusiva data från behandling av gravida kvinnor med dronedaron finns inte. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Den liknande substansen amiodaron har utlöst såväl hypo- som hypertyreos hos kvinnor.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 barn vars mödrar rapporterat användning av dronedaron i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Eskes SA, Wiersinga WM. Amiodarone and thyroid: Review. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23:735-51. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.