Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Echinacea purpurea (röd solhatt)

Klassificering: 2

Preparat: Echinacea Friggs, Echinaforce, Echinaforce Forte, Echinagard

ATC kod: R02, R05

Substanser: Baptisia tinctoria (baptisia) rot / Echinacea pallida (läkerudbeckia) rot / Echinacea purpurea (röd solhatt) rot / Thuja occidentalis (tuja) grenspets; torrt extrakt (4-9:1); etanol 30 %, Echinacea purpurea (röd solhatt), Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk rot; flytande extrakt (1:1,9-3,8); etanol 65 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk rot; tjockt extrakt (3,3-6,3:1); etanol 86 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk rot; torrt extrakt (19-33:1); etanol 65 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk ört, Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk ört; flytande extrakt (1:2,0-3,6); etanol 65 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk ört; tjockt extrakt (3,5-6,4:1); etanol 87 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) färsk ört; torrt extrakt (17-34:1); etanol 65 %, echinacea purpurea (röd solhatt) rot, extrakt (1:11) etanol 30%, Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; extrakt (1:11); etanol 65 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; extrakt (3,5-7,5:1); etanol 55 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; tjockt extrakt (2,5-7,0:1); etanol 55 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) rot; tjockt extrakt (3,5-7,5:1); etanol 55 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) torkad rot; torrt extrakt (6,1-7:1); etanol 45 %. Innehåller 10 mg hjälpämnen., echinacea purpurea (röd solhatt) ört och rot, flytande extrakt (1:3) etanol 60%, Echinacea purpurea (röd solhatt) ört och rot; torrt extrakt; etanol 65 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) ört; extrakt (1:12); etanol 65 %, Echinacea purpurea (röd solhatt) ört; pressaft (1,7-2,5:1), Echinacea purpurea (röd solhatt) ört; torkad pressaft (20-28:1), Echinacea purpurea (röd solhatt) ört; torkad pressaft (31,5-53,6:1)

Bedömning

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel bör undvikas under graviditeten då deras kliniska effekt och säkerhet inte kan testas på ett tillfredsställande sätt, se nedan under Bakgrund. Detta gäller även preparat innehållande Echinacea purpurea, för vilka erfarenheten av behandling av gravida är sparsam. En eventuell riskökning i det enskilda fallet, är dock inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt echinacea i tidig graviditet.

Bakgrund

Generellt bör man avstå från att använda växtbaserade läkemedel och naturläkemedel under graviditeten. Preparaten har inte genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. De innehåller även ett stort antal olika ämnen och sammansättningen kan variera mycket mellan olika tillverkningssatser, beroende på t.ex växtplats, klimatvariation och skördetid. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv med preparat som inte är godkända av Läkemedelsverket då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen. För de flesta växtbaserade läkemedel är det inte heller möjligt att analysera eventuell fosterpåverkan med hjälp av det svenska Medicinska födelseregistret.

Extrakt från ört eller rot av Echinacea purpurea (röd solhatt) ingår i vissa växtbaserade läkemedel och används för att förebygga och lindra förkylning. Echinaceas fosterpåverkan har undersökts i två studier med ett begränsat antal kvinnor [1-3]. Totalt ingick 569 gravida som använt echinacea, varav 318 i tidig graviditet. Resultaten tyder inte på negativ fosterpåverkan. Säkra slutsatser kan dock inte dras då erfarenheten fortfarande får anses sparsam. Vissa preparat (framför allt orala droppar) innehåller även alkohol motsvarande cirka 4-5 ml vin per dos, vilket bör observeras.  

Ovanstående bedömning av echinaceapprodukter avser de läkemedel som listas under rubriken preparat. Andra preparat kan innehålla ytterligare substanser som inte omfattas av denna granskning.

Uppdaterat: 2018-12-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Gallo M, Sarkar M, Au W, Pietrzak K, Comas B, Smith M et al. Pregnancy outcome following gestational exposure to echinacea: a prospective controlled study. Arch Intern Med. 2000;160(20):3141-3. PubMed
  2. Heitmann K, Havnen GC, Holst L, Nordeng H. Pregnancy outcomes after prenatal exposure to echinacea: the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Eur J Clin Pharmacol. 2016;72(5):623-30. PubMed
  3. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.