Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Edrofonium

Klassificering: 2

Preparat: Antirex intravenous injection 10mg, Edrophonium, Edrophonium Injection BP 10mg/1ml, Enlon, Enlon-Plus, Tensilon

ATC kod: V04C, V04CX

Substanser: edrofonium, edrofoniumklorid

Bedömning

Erfarenhet av edrofonium under graviditet saknas till stor del och användning bör därför ske med viss försiktighet. Det finns dock inga data som tyder på att substansen är fosterskadande. Som diagnostikum vid myastenia gravis torde edrofonium kunna användas utan att öka risken för fosterskador.

Bakgrund

Edrofonium används bland annat som diagnostikum vid myastenia gravis. Effekten är kortvarig och det är osannolikt att någon fosterskada skall kunna uppstå. Ingen erfarenhet finns av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2013-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.