Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efavirenz

Klassificering: 2

Preparat: Atripla, Efavirenz Aurobindo, Efavirenz Sandoz, Efavirenz Teva, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtenef, Padviram, Stocrin®

ATC kod: J05AG03, J05AR06

Substanser: efavirenz

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditeten. Efavirenz kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling. Det finns dock data som antyder en viss riskökning för missbildningar om exponering sker i tidig graviditet, men sambandet är inte klarlagt.

Bakgrund

Indikationen för efavirenz är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Djurteratologiska fynd indikerar att viss försiktighet bör iakttas vid användning under första trimestern. Det finns även internationellt en del humandata över risken för fosterskada med efavirenz. I några studier tycker man sig ha sett en viss riskökning för missbildningar, medan andra inte har kunnat se något sådant samband. Man är dock överens om att en effektiv behandling av HIV överväger den möjligen något ökade risken för fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 fall med exponering för efavirenz – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Knapp KM, Brogly SB, Muenz DG, Spiegel HM, Conway DH, Scott GB et al. Prevalence of congenital anomalies in infants with in utero exposure to antiretrovirals. Pediatr Infect Dis J. 2012;31:164-70. PubMed
  2. Ford N, Calmy A, Mofenson L. Safety of efavirenz in the first trimester of pregnancy: an updated systematic review and meta-analysis. AIDS. 2011;25:2301-4. PubMed
  3. Ford N, Mofenson L, Kranzer K, Medu L, Frigati L, Mills EJ, et al. Safety of efavirenz in first-trimester of pregnancy: a systematic review and meta-analysis of outcomes from observational cohorts. AIDS 2010;24:1461-70. PubMed
  4. Brogly SB, Abzug MJ, Watts DH, Cunningham CK, Williams PL, Oleske J et al. Birth defects among children born to human immunodeficiency virus-infected women: pediatric AIDS clinical trials protocols 219 and 219C. Pediatr Infect Dis J. 2010;29:721-7. PubMed
  5. Townsend CL, Willey BA, Cortina-Borja M, Peckham CS, Tookey PA. Antiretroviral therapy and congenital abnormalities in infants born to HIV-infected women in the UK and Ireland, 1990-2007. AIDS. 2009;23:519-24. PubMed
  6. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.