Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eflornitin

Klassificering: 2

Preparat: Vaniqa

ATC kod: D11AX16

Substanser: eflornitin, eflornitinhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av eflornitin under graviditet. Man kan således inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör därför ske med försiktighet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Eflornitin är ett nytt hårborttagningsmedel. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. Det finns inga skäl att tro att användning av eflornitin skulle kunna verka fosterskadande, men den ringa erfarenheten gör att viss försiktighet bör iakttas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 44 barn med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter