Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Elosulfas alfa

Klassificering: 2

Preparat: Vimizim

ATC kod: A16AB12

Substanser: elosulfas alfa

Bedömning

Erfarenheterna av användning av elosulfas under graviditet saknas och användning bör därför ske med viss försiktighet. Men förmodligen kan elosulfas utan risk användas under graviditet i de mycket få fall detta kan bli aktuellt.

Bakgrund

Elosulfas används vid terapi av mukopolysackaridos VI. Användning under graviditet är inte trolig men innebär förmodligen inte någon risk för fostret. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas och djurförsöken har begränsat värde, då difenhydramin tillfördes samtidigt med elosulfas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inga kvinnor som uppgivit att de använt substansen under graviditet.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Vimizim. CHMP Assessment report; 2014-02-20 http://goo.gl/h0xVFF

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter