Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eltrombopag

Klassificering: 2

Preparat: Revolade

ATC kod: B02BX05

Substanser: eltrombopag, eltrombopagolamin

Bedömning

Tills vidare bör eltrombopag om möjligt undvikas under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Eltrombopag har liknande effekt som det endogena cytokinet TPO. Det framkallar proliferation och differentiering av megakaryocyter i benmärgen. Indikationen är behandling av kronisk i övrigt behandlingsrefraktär ITP.

Konklusiva data från behandling av gravida kvinnor med medlet finns inte. I djurförsök är substansen teratogen först i höga doser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter