Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emedastin

Klassificering: 1

Preparat: Emadine

ATC kod: S01GX06

Substanser: emedastin, emedastindifumarat

Bedömning

Ögondroppar med emedastin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Emedastin är ett antihistaminpreparat som används i ögondroppar. Systemisk absorption är ringa och någon risk för fosterskada kan inte rimligen finnas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 54 barn med denna exponering. Ett av dem hade Downs syndrom, och ett barn hade ett annat missbildningssyndrom - inget av tillstånden kan ha något med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter