Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emepron

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: emepronium, emeproniumbromid, emeproniumkarragenat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av emepron under graviditet. Det finns dock inga hållpunkter för att substansen skulle vara fosterskadande. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Epidemiologiska studier över användning av emepron under graviditet saknas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar uppgivit användning av emepron i tidig graviditet - inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter