Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emtricitabin

Klassificering: 2

Preparat: Atripla, Descovy, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtenef, Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtriva, Eviplera, Genvoya, Odefsey, Padviram, Stribild, Symtuza, Truvada

ATC kod: J05AF09, J05AR, J05AR03, J05AR06, J05AR08, J05AR09, J05AR17, J05AR18, J05AR19, J05AR22

Substanser: emtricitabin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Emtricitabin kan ges om detta bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Emtricitabin är en syntetisk nukleosidanalog av cytosin, som främst används vid HIV-infektioner. Substansen finns också i kombinationspreparat tillsammans med bland annat tenofovirdisoproxil.

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 29 barn med exponering för emtricitabin (ensamt eller i kombination) – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Betydelsen av adekvat behandling av HIV-infektion hos gravid kvinna för att förhindra transplacentär smitta är så stor, att den måste anses överskugga riskerna, om emtricitabin anses vara den bästa behandlingen.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.