Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enfuvirtid

Klassificering: 2

Preparat: Fuzeon®

ATC kod: J05AX07

Substanser: enfuvirtid

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Enfuvirtid kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling även om erfarenheten av sådan användning är obetydlig.

Bakgrund

Enfuvirtid är en peptid, som används vid behandling av HIV-1. Det är viktigt att förhindra smitta från kvinnan till barnet under graviditeten. Inget är känt om preparatets eventuella fosterskadande effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering angiven.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter