Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enoxaparin

Klassificering: 2

Preparat: Clexane, Klexane, Klexane®, Klexane® (med konserveringsmedel)

ATC kod: B01AB05

Substanser: enoxaparin, enoxaparinnatrium

Bedömning

Det är inte sannolikt att enoxaparin har en fosterskadande effekt. Större, välkontrollerade studier saknas dock fortfarande.

Bakgrund

Enoxaparin är ett lågmolekylärt heparin. Placentaövergången torde vara försumbar. Läkemedlet används en hel del internationellt till gravida, men större välkontrollerade studier saknas. Ett antal randomiserade undersökningar är dock publicerade, och resultaten tyder på att enoxaparin är ett säkert läkemedel under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 135 barn vars mödrar uppgivit användning av enoxaparin i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildningsdiagnos, mot 2-3 förväntade. Ett av barnen hade en trakeo-esofageal fistel och de tre andra hade olika typer av hjärtfel. Av barnen var 23 för tidigt födda (17% mot förväntade 6,2%) och 28 var födda i flerbörd (21% mot förväntade 3%).

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Gris JC, Chauleur C, Molinari N, Marès P, Fabbro-Peray P, Quéré I et al. Addition of enoxaparin to aspirin for the secondary prevention of placental vascular complications in women with severe pre-eclampsia The pilot randomised controlled NOH-PE trial. Thromb Haemost. 2011;106:1053-61. PubMed
  2. Visser J, Ulander VM, Helmerhorst FM, Lampinen K, Morin-Papunen L, Bloemenkamp KW et al. Thromboprophylaxis for recurrent miscarriage in women with or without thrombophilia HABENOX: a randomised multicentre trial. Thromb Haemost. 2011;105:295-301. PubMed
  3. Fouda UM, Sayed AM, Ramadan DI, Fouda IM. Efficacy and safety of two doses of low molecular weight heparin (enoxaparin) in pregnant women with a history of recurrent abortion secondary to antiphospholipid syndrome. J Obstet Gynaecol. 2010;30:842-6. PubMed
  4. Winger EE, Reed JL. A retrospective analysis of fondaparinux versus enoxaparin treatment in women with infertility or pregnancy loss. Am J Reprod Immunol. 2009;62:253-60. PubMed
  5. Badawy AM, Khiary M, Sherif LS, Hassan M, Ragab A, Abdelall I. Low-molecular weight heparin in patients with recurrent early miscarriages of unknown aetiology. J Obstet Gynaecol. 2008;28:280-4. PubMed
  6. Fawzy M, Shokeir T, El-Tatongy M, Warda O, El-Refaiey AA, Mosbah A. Treatment options and pregnancy outcome in women with idiopathic recurrent miscarriage: a randomized placebo-controlled study. Arch Gynecol Obstet. 2008;278:33-8. PubMed
  7. Lepercq J, Conard J, Borel-Derlon A, Darmon JY, Boudignat O, Francoual C et al. Venous thromboembolism during pregnancy: a retrospective study of enoxaparin safety in 624 pregnancies. BJOG. 2001;108:1134-40. PubMed
  8. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60. PubMed
  9. Pettilä V, Kaaja R, Leinonen P, Ekblad U, Kataja M, Ikkala E. Thromboprophylaxis with low molecular weight heparin (dalteparin) in pregnancy. Thromb Res. 1999;96:275-82. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.