Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Entakapon

Klassificering: 2

Preparat: Comtess®, Dazonay, Entacapone Mylan, Entacapone Orion, Entacapone Teva, Lecigon, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, Pentiro, Sastravi, Stalevo®

ATC kod: N04BA03, N04BX02

Substanser: entakapon

Bedömning

Det saknas underlag för bedömning av risker för fosterskada hos människa efter exponering för entakapon under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Erfarenheter av användning av entakapon under graviditet saknas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för endast entakapon. Ett barn har exponerats för entakapon i kombination med levodopa och dekarboxylashämmare. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.