Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enzalutamid

Klassificering: 3

Preparat: Enzalutamide (MDV3100), Xtandi

ATC kod: L02, L02BB04

Substanser: enzalutamid

Bedömning

Verkningsmekanismen för enzalutamid gör att man kan förvänta en väsentlig risk för fostret. Om en gravid kvinna har använt enzalutamid under graviditeten, bör hon därför remitteras till en specialist för diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om en gravid kvinna har haft samlag med en partner som behandlas med enzalutamid, krävs knappast någon särskild uppföljning.

Bakgrund

Reproduktionstoxikologiska djurstudier saknas till stor del för enzalutamid men det är troligt att substansen kan orsaka fosterskador. Läkemedlet används vid prostatacancer och det är oklart om enzalutamid övergår till sädesvätskan. Tillverkaren rekommenderar dock att använda preventivmedel vid sexuella kontakter mellan kvinnor i fertil ålder och män som behandlas med enzalutamid.

Uppdaterat: 2016-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Xtandi. CHMP Assessment report; 2013-04-25 http://goo.gl/829McM

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter