Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epinastin

Klassificering: 1

Preparat: Relestat®

ATC kod: S01GX10

Substanser: epinastin, epinastinhydroklorid

Bedömning

Epinastin som ögondroppar kan användas under graviditet utan ökad risk för fosterskador.

Bakgrund

Inga data om användning av antihistaminet epinastin som ögondroppar under graviditet har hittats i litteraturen. Det är inte troligt att någon påverkan på fostret skall kunna ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter