Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epoprostenol

Klassificering: 2

Preparat: Epoprostenol CampusPharma, Epoprostenol Ebb, Flolan®

ATC kod: B01AC09

Substanser: epoprostenol, epoprostenolnatrium

Bedömning

Erfarenhet av användning av epoprostenol under graviditet saknas till stor del och substansen bör därför användas endast på strikt indikation, som pulmonell hypertension, av specialist med erfarenhet av sådan behandling. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Epoprostenol är ett trombocytaggregationshämmande och vasodilaterande medel. Erfarenheter av användning under graviditet är ringa [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Huang S, DeSantis ER. Treatment of pulmonary arterial hypertension in pregnancy. Am J Health Syst Pharm 2007;64:1922-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.