Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eptifibatid

Klassificering: 2

Preparat: INTEGRILIN®

ATC kod: B01AC16

Substanser: eptifibatid

Bedömning

Erfarenheter av eptifibatidanvändning under graviditet saknas i stor utsträckning. Det finns inga hållpunkter för att eptifibatid ökar risken för fosterskada, men substansen bör, speciellt under senare delen av graviditeten, användas med försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Eptifibatid är ett trombocytaggregationshämmande medel, som främst användes vid svår angina pectoris och hotande koronarinfarkt. Vid användning i sen graviditet kan en blödningsrisk tänkas föreligga för fostret. Inga epidemiologiska studier finns rörande eptifibatid under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-07-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter