Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eptotermin alfa

Klassificering: 2

Preparat: Osigraft

ATC kod: M05BC02

Substanser: eptotermin alfa

Bedömning

Erfarenhet av eptotermin under graviditet saknas i stor utsträckning. Därmed skall substansen användas med försiktighet under graviditet. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Eptotermin alfa används vid traumatiska tibiafrakturer som inte läkt och substansen startar nybildning av ben. Många patienter utvecklar antikroppar mot substansen vilka skulle kunna ogynnsamt påverka en fosterutveckling men erfarenheter från människa saknas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter