Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ergotamin

Klassificering: 2

Preparat: Anervan, Anervan Novum, Cafergot, Cafergot Sandoz Inc, Ergokoffin, Migergot, Migril

ATC kod: N02CA52, N02CA72

Substanser: ergotamin, ergotamintartrat

Bedömning

Läkemedel innehållande ergotamin eller dihydroergotamin bör undvikas under graviditet på grund av sin uteruskontraherande effekt, men innebär troligen inte någon ökad risk för missbildning. En eventuell individuell riskökning är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Användning av dihydroergotamin eller ergotamin i kombination med koffein eller med koffein och klorcyklizin och meprobamat betraktas som olämpligt på grund av att ergotamin/dihydroergotamin utövar en uteruskontraherande effekt och därigenom kan inducera förtidsbörd eller hypertont värkarbete. Det har varit mera tveksamt, om substanserna kunnat framkalla en missbildning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 465 barn vars mödrar uppgivit användning av preparat innehållande ergotamin eller dihydroergotamin. Åtta barn hade någon missbildningsdiagnos (1,8%), mot 9-10 förväntade. Fyra av dessa barn hade diagnosen ventrikelseptumdefekt – vilket är en något förhöjd frekvens, men som fortfarande kan vara betingad av slumpen. Samtliga dessa hade exponerats för kombinationspreparat med ergotamin.

Av de kvinnor som uppgivit användning av preparat innehållande ergotamin eller dihydroergotamin under graviditeten har 312 använt preparat innehållande ergotamin. Sju barn hade en missbildningsdiagnos (2,2%) mot 6-7 förväntade.

(De sammanslagna siffrorna ur födelseregistret för ergotaminer är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för substansen ergotamin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Bánhidy F, Acs N, Puhó E, Czeizel AE. Ergotamine treatment during pregnancy and a higher rate of low birthweight and preterm birth. Br J Clin Pharmacol 2007;64:510-6. PubMed
  2. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed
  3. Acs N, Bánhidy F, Puhó E, Czeizel AE A possible dose-dependent teratogenic effect of ergotamine. Reprod Toxicol. 2006;22:551-2. PubMed
  4. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.