Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ertapenem

Klassificering: 2

Preparat: Ertapenem Fresenius Kabi, Invanz®

ATC kod: J01DH03

Substanser: ertapenem, ertapenemmononatrium

Bedömning

Erfarenhet av ertapenem under graviditet saknas. Det finns inga hållpunkter för att substansen skulle vara fosterskadande, men i väntan på mera data om användning av ertapenem rekommenderas försiktighet under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns det inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Ertapenem är ett antibiotikum av karbapenemtyp som används som injektionspreparat vid allvarliga infektioner. Inget är känt om användning under graviditet och det finns inget fall exponerat för ertapenem eller besläktade preparat i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter