Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytropoietin

Klassificering: 2

Preparat: Binocrit, Eporatio, Eprex, Eprex®, NeoRecormon®, NeoRecormon® Multidos, Retacrit

ATC kod: B03XA01

Substanser: epoetin alfa, epoetin beta, epoetin delta, epoetin teta, epoetin zeta, erytropoetin

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av användning av erytropoietin under graviditet, men troligtvis har inte substansen någon fosterskadande effekt. Det finns därför ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Det kroppsegna högmolekylära glykoproteinet erytropoietin torde inte kunna passera placentabarriären och en påverkan på fostret torde endast kunna ske indirekt genom en maternell påverkan eller biverkningar av preparatet. Erytropoetin används också som dopningsmedel. Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen rörande användning av erytropoietin under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn, vars mödrar uppgivit sig ha fått erytropoietin i tidig graviditet – hela sju av barnen (50%) var för tidigt födda med låg födelsevikt, rimligen en följd av grundsjukdomen. Inget barn hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Breymann C, Visca E, Huch R, Huch A. Efficacy and safety of intravenously administered iron sucrose with and without adjuvant recombinant human erythropoietin for the treatment of resistant iron-deficiency anemia during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;184:662-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.