Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Essentiella aminosyror

Klassificering: 1

Preparat: Aminess® N

ATC kod: V06DD

Substanser: DL-metionin, fenylalanin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, isoleucin, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, metionin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin

Bedömning

Essentiella aminosyror kan vid behov utan risk tillföras under graviditet.

Bakgrund

Preparat innehållande essentiella aminosyror är aktuell vid uremi och behandling under graviditet är knappast trolig. Det finns ingen möjlighet att tillförsel av essentiella aminosyror kan utöva en fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med denna exponering uppgiven – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter