Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estramustin

Klassificering: 3

Preparat: Estracyt, Estracyt®

ATC kod: L01XX11

Substanser: estramustin, estramustinfosfat, estramustinnatriumfosfat

Bedömning

Om exponering för estramustin skett i samband med graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Estramustin har som indikation avancerad prostatacancer och exponering under graviditet är inte sannolik. Preparatet har såväl östrogena som cytostatiska effekter och skulle därmed kunna vara fosterskadande. Sedvanliga reproduktionsstudier har inte utförts men tillverkaren uppger att estramustin har potentiellt gentoxiska effekter. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen) eller kvinnan exponerats före eller runt konceptionen. Om sådan exponering skett, kan det finnas skäl att överväga fosterdiagnostik. Män ska använda en säker preventivmetod under och en tid efter behandlingen, enligt rekommendationerna i Fass.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter