Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etambutol

Klassificering: 2

Preparat: EMB-Fatol, EMB-Fatol 1 g, Etibi 500 mg - Ampullen, Myambutol, Rimstar, Rimstar®

ATC kod: J04AK02, J04AM06

Substanser: etambutol, etambutolhydroklorid

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Ingen ökad risk för fosterskada har påvisats för etambutol i tillgängliga studier.

Bakgrund

Etambutol har använts länge och användning under graviditet har dokumenterats för rätt stora material, utan att någon ökad missbildningsrisk setts [1-3]. En viss osäkerhet finns dock fortfarande då studierna är av det äldre karaktär och moderna epidemiologiska studier saknas. Andra bidragande orsaker till osäkerheten är även att antituberkulös terapi i regel bygger på flera samtidigt givna läkemedel samt moderns underliggande sjukdom.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 15 barn vars mödrar uppgivit användning av etambutol i tidig graviditet. Ett av barnen hade pes equinovarus.

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Bobrowitz ID. Ethambutol in pregnancy. Chest 1974;66:20-4. PubMed
  2. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med 1977;127:195-8. PubMed
  3. Snider DE, Layde PM, Johnson MW et al. Treatment of tuberculosis during pregnancy. Am Rev Respir Dis 1980;122:65-79. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.