Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etravirin

Klassificering: 2

Preparat: INTELENCE

ATC kod: J05AG04

Substanser: etravirin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditeten. Etravirin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling. Erfarenheten av behandling under graviditet är dock begränsad.

Bakgrund

Etravirin hämmar replikation av HIV-1 genom att specifikt förstöra katalytiska centrum i omvänt transkriptas i viruset. Konklusiva data från behandling under graviditet hos kvinnor saknas. I djurförsök har substansen inte visat reproduktionstoxikologiska effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter