Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etylmorfin

Klassificering: 2

Preparat: Cocillana-Etyfin, Lepheton®, Lepheton-Desentol AB Unimedic

ATC kod: R05DA20, R05FA02, R05FB02

Substanser: etylmorfin, etylmorfinhydroklorid

Bedömning

Etylmorfin kan utan risk användas under graviditet i rekommenderad dosering. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Det finns sparsamt med data om användning av etylmorfin under graviditet. Preparatet används som hostmedicin bland annat i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk. I hög dosering kan etylmorfin som alla opiater ge andningsdepression hos det nyfödda barnet om exponering skett kort innan födelsen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 247 barn vars mödrar rapporterat användning i tidig graviditet av kombinationen etylmorfin och efedrin. Ett barn hade en missbildningsdiagnos: ett ospecificerat hjärtfel.

Det finns 2039 barn vars mödrar uppgivit användning av kombinationen senegaextrakt, etylmorfin och cocillanaextrakt. Av dessa barn hade 38 någon missbildningsdiagnos (1,9%) mot 42-43 förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar var således, om något, snarast låg.

Uppdaterat: 2016-05-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.