Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Exemestan

Klassificering: 2

Preparat: Aromasin, Aromasin®, Exemestan 2care4, Exemestan Actavis, Exemestan Ebb, Exemestan Sandoz, Exemestan Stada, Exemestane Accord, Exemestane Arrow, Exemestane Teva

ATC kod: L02BG06

Substanser: exemestan

Bedömning

Exemestan skall inte användas före menopausen. Om exponering skett i tidig graviditet är det dock inte troligt att någon större påverkan på fostret skall kunna ske. Risken för fosterskada är troligen så pass låg att det inte finns något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Exemestan är en enzymhämmare som minskar produktionen av östrogen hos postmenopausala kvinnor och som används vid bröstcancer efter menopaus. Substansen kan även tänkas användas vid provrörsbefruktning. Inget är känt om en eventuell inverkan på fostret om exponering sker under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.